06 - 20 30 16 73 info@jzljuristen.nl
Home » Letselschade

Letselschade

Letselschade is alle schade die u ondervindt als gevolg van een ongeval. Dit kan bijvoorbeeld een verkeersongeval of een bedrijfsongeval zijn. Ook als u door een hond wordt gebeten kan letselschade opleveren. De schade kan zowel materieel zijn als immaterieel. Alle soorten gevolgen zijn op geld te waarderen  en leveren de letselschade op.

Uitgangspunt bij het claimen van letselschade is dat er iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor de door u ondervonden schade en voor welk deel deze persoon dan aansprakelijk is. Belangrijk is dus om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Foto’s van de situatie en de gevolgen, noteren van namen en telefoonnummers van getuigen. Maar ook de medische rapporten zijn van groot belang.

Indien mogelijk ontvangen wij bij uw melding aan ons al zoveel mogelijk ondersteunend materiaal, zodat wij een eerste inschatting kunnen maken van datgene dat is gebeurd.

Hiermee gaan wij aan de slag. Wij zullen de tegenpartij aansprakelijk stellen en zodra de aansprakelijkheid is erkend indien mogelijk alvast een voorschot op de schadevergoeding vragen. Van het gehele verloop van de procedure houden wij uiteraard nauwgezet op de hoogte.

De kosten voor onze werkzaamheden zijn het directe gevolg van uw opgelopen letselschade. De aansprakelijke partij moet dus in beginsel ook deze kosten vergoeden. Indien er sprake is van een gedeeltelijke eigen schuld of als de aansprakelijkheid dor de tegenpartij niet wordt erkend dan zullen wij vooraf met u financiële afspraken maken.

Contact opnemen

Wij zullen u snel en vakkundig inzicht geven in de voor u openstaande middelen om uw doel te bereiken.

  06 – 20 30 16 73
info@jzljuristen.nl

Contact opnemen